2019 NO.26

Welcome to Japanese Gardens

1

Beautiful Gardens in Japan

1 2

Japanese gardens with long histories. Their changing scenery amid abundant natural surroundings and through the four seasons is a pleasure to watch.

Photo: Sudo Koichi, Tanaka Shigeki, Sato Tetsuro/Aflo, (c) Ushio Hamashita/a.collectionRF/amanaimages

Katsura Imperial Villa (Kyoto Prefecture)

SpringHeian Jingu Shrine (Kyoto Prefecture)

SummerKenrokuen (Ishikawa Prefecture)

AutumKoishikawa Korakuen (Tokyo Metropolis)

WinterShinsenen (Kyoto Prefecture)