About This Site
Web Japan > Japan Links > Culture > Museums

Museums

Municipal Museums

Akita Prefectural Museum
Akita-kenritsu Hakubutsukan
(Akita-kenritsu Hakubutsukan)
http://homepage3.nifty.com/akitamus/english-page.htm
Address: 52 Ushiroyama, Kanaashi Niozaki, Akita-shi, Akita 010-0124
Phone: +81-18-873-4121
Fax: +81-18-873-4123
e-mail: akitamus@nifty.com
Edo-Tokyo Museum
Tokyo-to Edo Tokyo Hakubutsukan
(Tokyo-to Edo Tokyo Hakubutsukan)
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/english/
Address: 1-4-1 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo 130-0015
Phone: +81-3-3626-9974
e-mail: info@edo-tokyo-museum.or.jp
Fukuoka City Museum
Fukuoka-shi Hakubutsukan
(Fukuoka-shi Hakubutsukan)
http://museum.city.fukuoka.jp/english/index_e.html
Address: 3-1-1 Momochihama, Sawara-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 814-0001
Phone: +81-92-845-5011
Fax: +81-92-845-5019
Iwate Prefectural Museum
Iwate-kenritsu Hakubutsukan
(Iwate-kenritsu Hakubutsukan)
http://www.pref.iwate.jp/~hp0910/english/
Address: 34 Ueda Matsuyashiki, Morioka-shi, Iwate 020-0102
Phone: +81-19-661-2831
Fax: +81-19-665-1214
Kanagawa Prefectural Museum of Cultural History
Kanagawa-kenritsu Rekishi Hakubutsukan
(Kanagawa-kenritsu Rekishi Hakubutsukan)
http://ch.kanagawa-museum.jp/riyo/dl/english.pdf
Address: 5-60 Minami-Nakadori, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-0006
Phone: +81-45-201-0926
Fax: +81-45-201-7364
Lake Biwa Museum
Shiga-kenritsu Biwako Hakubutsukan
(Shiga-kenritsu Biwako Hakubutsukan)
http://www.lbm.go.jp/english/
Address: 1091 Oroshimo-cho, Kusatsu-shi, Shiga 525-0001
Phone: +81-77-568-4811
Fax: +81-77-568-4850
Natural History Museum and Institute, Chiba
Chiba-kenritsu Chuo Hakubutsukan
(Chiba-kenritsu Chuo Hakubutsukan)
http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/english/index-e.htm
Address: 955-2 Aoba-cho, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 260-8682
Phone: +81-43-265-3111
Fax: +81-43-266-2481
Niigata Prefectural Museum of History
Niigata-kenritsu Rekishi Hakubutsukan
(Niigata-kenritsu Rekishi Hakubutsukan)
http://www.nbz.or.jp/eng/
Address: Gongendo 2247-2, 1 Sekihara-machi, Nagaoka-shi, Niigata 940-2035
Phone: +81-258-47-6130
Fax: +81-258-47-6136
e-mail: office@nbz.or.jp
Osaka Museum of History
Osaka Rekishi Hakubutsukan
(Osaka Rekishi Hakubutsukan)
http://www.mus-his.city.osaka.jp/eng/index.html
Address: 1-32 Otemae, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-0008
Phone: +81-6-6946-5728
Fax: +81-6-6946-2662
Sendai City Museum
Sendai-shi Hakubutsukan
(Sendai-shi Hakubutsukan)
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/museum/english/index.html
Address: Kawauchi 26, Aoba ward, Sendai city, Miiyagi 980-0862
Phone: +81-22-225-3074
Fax: +81-22-225-2558
Yamaguchi Prefectural Museum
Yamaguchi-kenritsu Yamaguchi Hakubutsukan
(Yamaguchi-kenritsu Yamaguchi Hakubutsukan)
http://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/english.htm
Address: 8-2 Kasuga-cho, Yamaguchi-shi, Yamaguchi 753-0073
Phone: +81-83-922-0294
Fax: +81-83-922-0353
The Cultural Museum of Aomori
Aomori-kenritsu Kyodokan
(Aomori-kenritsu Kyodokan)
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-kyodokan/files/2008-0801-1636.pdf
Address: 2-8-14 Honcho, Aomori-shi, Aomori 030-0802
Phone: +81-17-777-1585
Fax: +81-17-777-1588
e-mail: E-KYODOKAN@pref.aomori.lg.jp
Historical Museum of Hokkaido
Hokkaido Kaitaku Kinenkan
(Hokkaido Kaitaku Kinenkan)
http://www.hmh.pref.hokkaido.jp/
Address: 53-2 Konopporo, Atsubetsu-cho, Atsubetsu-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 004-0006
Phone: +81-11-898-0456
Fax: +81-11-898-2657
e-mail: kaitaku.somu1@pref.hokkaido.lg.jp
Hyogo Prefectural Museum of History
Hyogo-kenritsu Rekishi Hakubutsukan
(Hyogo-kenritsu Rekishi Hakubutsukan)
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/english/2007/opening.html
Address: 68 Honmachi, Himeji-shi, Hyogo 670-0012
Phone: +81-792-88-9011
Fax: +81-792-88-9013
e-mail: rekihaku-bo@hyogo-c.ed.jp
The Museum of Kyoto
Kyoto-fu Kyoto Bunka Hakubutsukan
(Kyoto-fu Kyoto Bunka Hakubutsukan)
http://www.bunpaku.or.jp/info_english.html
Address: Sanjo Takakura, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 604-8183
Phone: +81-75-222-0888
Fax: +81-75-222-0889
e-mail: office@bunpaku.or.jp
Nagoya City Museum
Nagoya-shi Hakubutsukan
(Nagoya-shi Hakubutsukan)
http://www.museum.city.nagoya.jp/pdf/English150.pdf
Address: 1-27-1 Mizuho-dori, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-0806
Phone: +81-52-853-2655
Fax: +81-52-853-3636
e-mail: ncm@ray.cne.ne.jp
Okayama Prefectural Museum
Okayama-kenritsu Hakubutsukan
(Okayama-kenritsu Hakubutsukan)
http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/kenhaku/English.htm
Address: 1-5 Korakuen, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 703-8257
Phone: +81-86-272-1149
Fax: +81-86-272-1150
e-mail: kenhaku@pref.okayama.lg.jp
Sakai City Senboku Suemura Center
Sakai-Shiritsu Senboku Suemura Shiryokan
(Sakai-Shiritsu Senboku Suemura Shiryokan)
Address: c/o Ohasu-Koen, 2-4 Wakamatsudai, Sakai-shi, Osaka 590-0116
Phone: +81-72-291-0230
Fax: +81-72-291-0239
Tochigi Prefectural Museum
Tochigi-kenritsu Hakubutsukan
(Tochigi-kenritsu Hakubutsukan)
http://www.muse.pref.tochigi.jp/eng/index.html
Address: 2-2 Mutsumi-cho, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0865
Phone: +81-28-634-1311
Fax: +81-28-634-1310
Tokushima Prefectural Museum
Tokushima-kenritsu Hakubutsukan
(Tokushima-kenritsu Hakubutsukan)
http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/e_museum.htm
Address: c/o Bunkanomori Sogokoen, Mukoterayama, Hachiman-cho, Tokushima-shi, Tokushima 770-8070
Phone: +81-88-668-3636
Fax: +81-88-668-7197
e-mail: museum@mt.tokushima-ec.ed.jp
Tottori Prefectural Museum
Tottori-kenritsu Hakubutsukan
(Tottori-kenritsu Hakubutsukan)
http://site5.tori-info.co.jp/~museum/english/
Address: 2-124 Higashi-cho, Tottori-shi, Tottori 680-0011
Phone: +81-857-26-8042
Fax: +81-857-26-8041
e-mail: hakubutsukan@pref.tottori.jp