Kids Web Japan

Web Japan > Kids Web Japan > Folk Legends > Kintaro


Folk Legends

Kintaro


Kintaro

©Shoichi Shiomi
Background music: "Kintaro"