Kabuki


iconOverview of Kabuki

Sugawara Denju Tenarai Kagami (Secrets of Calligraphy)
Imoseyama Onna Teikin Yoshinogawa (The Yoshinogawa river)
Ichinotani Futaba Gunki (A Chronicle of the Battle of Ichinotani)
Sukeroku Yukari no Edo Zakura (Sukeroku: Flower of Edo)
Kuruwa Bunsho (A love tale from the gay quarters)
Aotozoshi Hana no Nishikie Benten Musme Meo no Shiranami(Benten Kozo and his gang of thieves)
Yuki no Yube Iriya no Azemichi (A path in Iriya with snow at night)
Natsumatsuri Naniwa Kagami (A Mirro of the Osaka Summer Festival)
Koi Bikyaku Yamato Orai (The Love Messenger of Yamato)
Tokaido Yotsuya Kaidan (Ghost Stories of Yotsuya)
Kanjincho (The contributors' list)
Kyoganoko Musume Dojo-ji (The Dancing Girl at the Dojoji Temple)